Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

PLAN LEKCJI (zajęcia on-line)

Ważne:
Rodzice uczniów

realizujących zindywidualizowaną ścieżkę

kształcenia, zajęcia indywidualne


oraz zajęcia rewalidacyjne proszeni są

o bezpośredni kontakt


z wychowawcą klasy w celu uzyskania

informacji o rozkładzie zajęć.


Godziny konsultacji pedagoga szkolnego


dla uczniów oraz rodziców za pomocą

komunikatora


wtorek 12.30-13.30


środa 12.00-13.00


Dyrektor szkoły
Barbara Gągorowska