Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Szkoła Podstawowa w Trzepnicy ponownie zgłosiła swój udział w edycji programu realizowanej od stycznia do grudnia 2018r. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w  naszej szkole 2 razy w tygodniu. Uczestnikami zajęć jest 18-sto osobowa grupa uczniów z klasy V i VI.

 

Katarzyna Meszczyk