Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

EKO-PRACOWNIA

       

Informacja o dofinansowaniu przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu pn. „Nasza Eko-pracownia”


Nazwa projektu: „Drzwi do przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej

im. A. F. Modrzewskiego w Trzepnicy”

 

Wartość ogólna zadania: 32 100,00 zł 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 26 001,00 zł

Wkład własny Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich: 6 099,00 zł 


Zakres projektu: zaplanowanie i utworzenie eko-pracowni poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

 

 

Więcej informacji na temat projektu „Nasza eko-pracownia” oraz działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 http://www.wfosigw.lodz.pl

 

Artykuły