Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 


ajax,download,6.html (464×165)

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. A. F. MODRZEWSKIEGO W TRZEPNICY

realizujemy w naszej szkole ze środków

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZICzas realizacji: 15 kwiecień 2014 – 30 czerwiec 2014


Wartość przedsięwzięcia - 3388,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW - 2980,00 zł

 

 Cele programu obejmują przede wszystkim:

- kształtowanie zainteresowań przyrodniczych,

- prezentowanie piękna otaczającej przyrody w pracach plastycznych, inscenizacjach,

- nabycie umiejętności pracy w grupie/zespole,

- dostrzeżenie piękna przyrody w najbliższej okolicy, a także miejsc podlegających ochronie w naszym rejonie,

- umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji,

- zachęcanie do udziału w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.

 

 Sposób realizacji zajęć zakłada innowacyjność stosowanych metod w tym miedzy innymi:

- uczestniczenie w akcjach, konkursach, wycieczkach o tematyce przyrodniczej,

- organizacja zajęć w terenie,

- prezentacja piękna przyrody w pracach plastycznych, inscenizacjach.

- dyskusje, praca z literaturą, mapą,

 

Formy pracy:

- praca zespołowa,

- praca indywidualna,

- zajęcia w terenie.


Poszczególne działania w ramach projektu:

- Szkolny konkurs ekologiczny - „Zmieniaj nawyki – nie klimat” uczniowie kl. IV -VI.

- Obchody Światowego Dnia Ziemi.

- Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

- Rodzinny konkurs plastyczny – „Piękno naszej okolicy – świat roślin na obszarze Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach”.

- Zakup pomocy dydaktycznych.

 

Artykuły