Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły - dr Barbara Gągorowska 

- nauczyciel dyplomowany

bgagorowskasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Karolina Balcerek-Bąba

- nauczyciel kontraktowy

karolinababasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Agnieszka Baran

- nauczyciel dyplomowany

ag.baransptrzepnica@gmail.com

 

mgr Wioletta Buczkowska

- nauczyciel dyplomowany

wbuczkowskasptrzepnica12@gmail.com

 

mgr Agnieszka Dawidowicz

- nauczyciel kontraktowy

 

mgr Bronisława Dybowska

- nauczyciel dyplomowany

 

mgr Izabela Fijałkowska

- nauczyciel dyplomowany

ifijalkowskasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Bożena Fijołek

- nauczyciel dyplomowany

bfijoleksptrzepnica@gmail.com

 

mgr  Marta Gaj

- nauczyciel kontraktowy

mgajsptrzepnica@gmail.com

 

mgr Joanna Karolczak

- nauczyciel dyplomowany

jkarolczaksptrzepnica@gmail.com

 

mgr Ewelina Kozłowska

- nauczyciel kontraktowy

ekozlowskasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Elżbieta Krasoń

- nauczyciel dyplomowany

ekrasonsptrzepnica@gmail.com

 

mgr Anna Latocha

- nauczyciel dyplomowany

alatochasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Marlena Lewańska

- nauczyciel dyplomowany

mlewanskasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Sylwia Małolepsza

- nauczyciel mianowany

 

mgr Monika Marek

-nauczyciel wspomagający

mmareksptrzepnica@gmail.com

 

mgr Barbara Marszalik-Rzepecka

- nauczyciel dyplomowany

bmarszalikrzepeckasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Katarzyna Meszczyk

- nauczyciel dyplomowany

kmeszczyksptrzepnica@gmail.com

 

mgr Tomasz Rudzki

- nauczyciel kontraktowy

tomaszrudzki83@gmail.com

 

mgr Patrycja Smolarek

- nauczyciel mianowany

psmolareksptrzepnica@gmail.com

 

mgr Małgorzata Wilczyńska

- nauczyciel dyplomowany

mwilczynskasptrzepnica@gmail.com

 

mgr Anna Wojakowska-Wolska

- nauczyciel dyplomowany

awojakowskawolskasptrzepnica@gmail.com