Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

PATRON SZKOŁY

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI (1503-1572)

Jeden z pionierów nowożytnej nauki europejskiej o państwie i prawie, autor dzieła o międzynarodowym znaczeniu pt. O poprawie Rzeczpospolitej.

Usunięty jako "hertyk" z wójtostwa w Wolborzu, zamieszkał w Trzepnicy od czerwca 1568 r. do lipca 1569. Frycz wraz z żoną Jadwigą Kamieńską i trójką dzieci zatrzymał się u Trzepińskich, krewnych ze strony jego matki, Anny Trzepieńskiej.

Autentyczność związków Frycza z Trzepnicą potwierdza odautorska wzmianka zawarta w III Sylwie pt. O Jezusie Chrystusie, synu Boga i człowieka, a zarazem Bogu i Panu naszym. W zakończeniu tego utworu autor umieścił podpis ANNO CHRISTI 1568, MENSE IUNIO TREPNICII (w roku Pańskim 1568, w czerwcu, w Trzepnicy)

Andrzej Frycz Modrzewski przebywał w Trzepnicy już wcześniej, gdy w 1555 roku był gościem pisarza politycznego Andrzeja Ciesielskiego z Ciesiel, z którym był zaprzyjaźniony. Tam poznał swoją przyszłą
żonę Jadwigę, kuzynkę Ciesielskiego. Tutaj również wybitny humanista ukończył Traktat XII datowany na 25 sierpnia 1555 r. poprzedzony listem do papieża Pawła IV