Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Podsumowanie projektu Bezpieczna+

21 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. A. F. Modrzewskiego w Trzepnicy dokonano podsumowania, realizowanego od września 2017 r. do grudnia 2017 r.,  Rządowego Programu  Bezpieczna+.

Mamy nadzieje, że działania profilaktyczno-dydaktyczne  podejmowane przez nauczycieli, wychowawców, WOPR, Straż Pożarną, Policję, Poradnię  Psychologiczno -Pedagogiczną, na długo zapiszą się na kartach naszej kroniki szkolnej jak również w umysłach naszej społeczności szkolnej i lokalnej.

Niewątpliwie podczas realizacji projektu nasza szkoła żyła pięknymi, fundamentalnymi wartościami takimi jak: tolerancja, szacunek, wrażliwość na drugiego człowieka. Celem programu Bezpieczna+ była szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa, a także stworzenie przyjaznego środowiska.

Sylwia Małolepsza