Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Warsztaty psychoterapeutyczne dla uczniów kl. IV-VII

W dniu 6 grudnia 2017 r. uczniowie kl. IV – VII Szkoły Podstawowej w Trzepnicy uczestniczyli w warsztatach psychoterapeutycznych „Jak radzić sobie ze stresem”,  które przeprowadziła p. Anna Ambrozik w ramach programu rządowego "Bezpieczna+".

W czasie zajęć dzieci poznały istotę i przyczyny stresu oraz czynniki stresogenne i rodzaje stresu. Omawiane były również różne sposoby, metody  radzenia sobie ze stresem np. ćwiczenia relaksacyjne, odreagowanie humorem, spacer, sen, czytanie książek. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach i chętnie wykonywali wszystkie zadania.  

Bożena Fijołek