Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

HISTORIA SZKOŁY

Początki Szkoły Podstawowej w Trzepnicy sięgają okresu zaborów.

W latach 1910-1914 uczniowie pobierali lekcje czytania i pisania oraz języka rosyjskiego w prywatnym budynku. Nauka odbywała się bez programu i kursu klasowo-lekcyjnego. Zajęcia były prowadzone przez osobę prywatną, nijakiego Kuligowskiego.
Dopiero w 1917 roku w wyniku starań hrabiego Jerzego Skarbka została założona w Trzepnicy Szkoła Podstawowa, która mieściła się w budynku prywatnym wynajętym u gospodarza p. Kwiatkowskiego. Przez około dwa lata w szkole uczył jeden nauczyciel - Józefa Kozerska.

Od 1919 roku szkoła została zorganizowana w budynku prywatnym p. Józefa Stępnia, a następnie u kolejnych gospodarzy p. Sobczyka i p. Kwiatkowskiego.

W roku 1921 z inicjatywy byłego naczelnika straży pożarnej p. Ludwika Gala oraz p. Sobczyka, p. Stanisława Stępnia i p. Marcina Purzyńskiego została wybudowana szkoła jednoizbowa wraz z pomieszczeniami dla straży.

W latach 1932 - 1933 społeczeństwo Trzepnicy zaczęło gromadzić materiał na budynek murowany, który wzniesiono w latach 1934-1935. Do użytku szkoły oddano dwie izby lekcyjne. Nauka w tym budynku odbywała się do roku 1958, kiedy to przeniesiono szkołę do zabytkowego dworku, w którym mieściła się do 31 sierpnia 2015r. Natomiast 1 września 2015r. szkoła została przeniesiona do pieknego, nowoczesnego i funkcjonalnego budynku. Obecnie jest jedną z dwóch sześcioklasowych szkół podstawowych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. Uczęszczają do niej dzieci z okolicznych miejscowości, m.in. z Tomawy, Żerechowej, Teklina oraz Janowa, Bęczkowic i Podstolach.