Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

     Uprzejmie informujemy i przypominamy, iż Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w okresie ferii zimowych niezmiennie zapewnia dzieciom, rodzicom, nauczycielom cały wachlarz swojej oferty diagnostyczno-konsultacyjno-terapeutycznej w formie:

  • Specjalistycznych diagnoz dzieci i młodzieży (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych);
  • Terapii indywidualnych i grupowych;
  • Konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych;
  • Wczesnego Wspomagania Rozwoju;
  • Interwencji kryzysowych.

 

     

Dodatkowo Poradnia uruchomiła infolinię dla dzieci, młodzieży,

rodziców/opiekunów, nauczycieli działającą

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

44 732 78 40 oraz kontakt e-mailowy poradnia@powiat-piotrkowski.pl .