Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Uroczyste otwarcie sali interaktywnej "Aktywna tablica"

W dniu 25 listopada w Szkole Podstawowej im. A.F. Modrzewskiego w Trzepnicy w obecności społeczności uczniowskiej, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości nastąpiło uroczyste otwarcie Sali interaktywnej, która powstała w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica". Na uroczyste otwarcie licznie przybyli zaproszeni goście:

- Piotr Łączny - Wójt Gminy Łęki Szlacheckie

- Grażyna Lasek - radna Powiatu Piotrkowskiego

- Agnieszka Łysoń - przewodnicząca Rady Gminy Łęki Szlacheckie

- Grzegorz Stępień - sekretarz Gminy w Łękach Szlacheckich

- Justyna Tręda - skarbnik Gminy w Łękach Szlacheckich

- Sylwia Ryszka - zastępca skarbnika Gminy w Łękach Szlacheckich

- Ewelina Jędruszek - inspektor ds. kadrowych i oświaty Gminy w Łękach Szlacheckich

- Anna Księżnik - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Gągorowska, która przywitała wszystkich na uroczystym otwarciu Sali interaktywnej w naszej szkole. Przypomniała również, że przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica" ze środków finansowych budżetu państwa oraz dzięki wkładowi własnemu Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich. Podkreśliła, iż zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne będą stanowiły duże wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz będą elementem wspierającym na wszystkich etapch nauki szczególnie dla uczniów z szeroko pojętymi trudnościami w nauce. W tym miejscu Dyrektor Barbara Gągorowska wraz z uczniami naszej szkoły podziękowali Wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie Piotrowi Łącznemu za pomoc w pozyskaniu funduszy na realizację tego projektu oraz wsparcie finansowe. Podziękowania skierowane były również w stronę zaproszonych gości, a także pracowników szkoły.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po części oficjalnej w występie artystycznym zaprezentowali nam się uczniowie klasy II, którzy pod kierunkiem swojej wychowawczyni Elżbiety Krasoń przygotowali układ taneczny. Po występie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi - przez naszych gości, Dyrektor Barbarę Gągorowską oraz ucznia naszej szkoły. Nastąpiła również prezentacja zakupionych pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego "Aktywna Tablica".