Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Święto patrona naszej szkoły

W październiku w SP w Trzepnicy obchodzone było święto patrona szkoły. W
ramach obchodów podjęto działania, których celem było przybliżenie sylwetki
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
W kl. V-VIII przeprowadzono klasowe konkursy wiedzy. W kl. I-IV uczniowie mieli
okazję zobaczyć prezentację dotycząca życia i twórczości A. F. Modrzewskiego, z
uwzględnieniem związków pisarza z Trzepnicą. 
Wyniki konkursu:
kl. V - I miejsce Paweł Stefanek
kl. VI - I miejsce Jakub Jankowski
kl. VII - I miejsce Maria Tręda
kl. VIII - I miejsce Justyna Pruba