Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „Aktywna Tablica” w 2021 roku. Na dostawę pomocy dydaktycznych nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie 35 000,00 zł. Pozostałą kwotę 8 750,00 zł, co stanowi 20% sumy ogólnej szkoła otrzyma z budżetu Gminy Łęki Szlacheckie. Jesteśmy przekonani, iż pomoce, które otrzymamy przyczynią się do jeszcze lepszej pracy szkoły oraz dadzą odzwierciedlenie w osiągnięciach naszych uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W ramach programu Aktywna Tablica zakupione zostały następujące pomoce:

- Monitor interaktywny z aplikacją gier Dysleksja i Dyskalkuja,

- Program multimedialny Mtalent Autyzm część 1 i 2 (Rozumienie i Naśladowanie),

- Program multimedialny Mtalent Autyzm mowa w kontekście,

- Podłoga interaktywna Smart Floor z pakietem gier Rewalidacja,

- Program multimedialny Mtalent zajęcia logopedyczne część 1 i 2,

- Program multimedialny Mtalent Percepcja wzrokowa,

- Program multimedialny Mtalent Trudności w pisaniu,

- Program multimedialny Mtalent Ortografia,

- Program multimedialny Czytanie sylabami część 1i 2,

- Program multimedialny Mtalent Potrafię obszar matematyczny,

- Program multimedialny Mtalent Potrafię obszar polonistyczny,

- Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8,

- Program multimedialny Dźwięczność trening poprawnej wymowy,

- Laptop Lenovo

 

Zakupione programy multimedialne będą stanowiły duże wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogiczne oraz będą elementem wspomagającym na wszystkich etapach nauki szczególnie dla uczniów z szeroko pojętymi trudnościami w nauce. Programy zawierają interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami umiejętności poznawczych. Z kolei SmartFloor to innowacyjna podłoga interaktywna, która oprócz standardowej reakcji na ruch, umożliwia również sterowanie obrazem za pomocą specjalnych pisaków interaktywnych. Na podłożu wyświetla się panel startowy z pakietem dostępnych aplikacji. Jest to zarówno doskonała zabawa i nauka przez zabawę.