Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 5 października została przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.