Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Wycieczka do sadu

We wtorek dnia 5 października 2021r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Trzepnicy pod opieką wychowawców udali się na wycieczkę do sadu. Celem wycieczki było poznanie i rozpoznawanie drzew i krzewów, poznanie pracy sadownika, narzędzi niezbędnych w jego pracy oraz sposobów przechowywania owoców.  Pan kierownik zakładu Kandy w Bęczkowicach oprowadził dzieci po sadzie i opowiedział o tym jak sadownicy dbają o drzewa w sadzie, narzędziach używanych do pielęgnacji drzew owocowych, zbieraniu owoców. Uczniowie mogli też samodzielnie zerwać jabłko z drzewa.  Podczas spaceru dzieci obserwowały również składniki pogody. 
Wycieczka ta była dla uczniów sposobem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, obcowania z przyrodą. 
Dziękujemy właścicielowi zakładu Kandy w Bęczkowicach za umożliwienie uczniom poznania środowiska przyrodniczego jakim jest sad, a Panu Wójtowi Piotrowi Łącznemu za udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd.