Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Światowy Dzień Uśmiechu w Szkole Podstawowej w Trzepnicy

Uśmiech ma tak ogromną moc, że doczekał się swojego święta i jest obchodzony już od
ponad dwudziestu lat. Dzięki uśmiechowi twarz wydaje się szczęśliwsza, łatwiej wyrażamy
swoje nastawienie do świata i przekazujemy pozytywne nastawienie do niego. Badania
naukowe dowodzą też, że ma on pozytywny wpływ zdrowotny na nasz organizm gdyż
redukuje stres, dotlenia organizm pobudzając system odpornościowy, łatwiej też radzimy
sobie z trudnościami jakie niesie codzienne życie. Mając powyższe na uwadze dnia 1
października 2021r. uczniowie naszej placówki przyłączyli się do obchodów Dnia Uśmiechu,
który jest doskonałą okazją do wyrażenia radości i niesienia pomocy potrzebującym. Dzieci
tego dnia obdarowywały się szczerym uśmiechem co sprzyjało pozyskiwaniu sympatii i jej
odwzajemnianiu.