Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Narodowe czytanie

Narodowe Czytanie jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania
oraz spotkali się z wybitnymi dziełami literatury polskiej.
4 września 2021r. odbyła się dziesiąta odsłona Narodowego Czytania, podczas której
Polacy czytali dramat Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”. To wyraziste dzieło,
które wykorzystując komizm, prezentuje ponadczasowy obraz ludzkich przywar, ułomności i
charakteru. Tytułowa bohaterka pozostaje od ponad stu lat żywym obrazem postaw
społecznych aktualnych w każdym czasie i miejscu.
Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie klasy VIII wzięli
aktywny udział w tym wydarzeniu, które miało miejsce 10 września. Na początku lekcji
uczniowie wysłuchali tekstu listu Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników akcji. Następnie
chętne osoby wraz nauczycielką p. Patrycją Smolarek odczytali z podziałem na role
fragmenty dramatu. Lektura cieszyła się dużym zainteresowaniem, po przeczytaniu
wybranych scen rozpoczęły się dyskusje na temat życia i postępowania państwa Dulskich.