Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Karta Rowerowa

   Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub innego opiekuna. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

   24 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Trzepnicy, uczniowie klas: IV i V zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Celem egzaminu było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym oraz zdobycie uprawnień do poruszania się rowerem po drodze. Uczniowie byli przygotowywani do egzaminu w szkołach, gdzie pierwszym etapem było zdanie części teoretycznej.

   15 i 16 czerwca odbył się test teoretyczny, który składał się z 25 pytań. Uczeń miał do wyboru 3 odpowiedzi, spośród których prawidłowa była jedna. Zakres merytoryczny pytań obejmował wiedzę o zasadach ruchu drogowego oraz znajomość znaków drogowych. Uczniowie szkoły podstawowej musieli również wykazać się wiedzą, dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Aby uzyskać wynik pozytywny, osoba ubiegająca się o kartę rowerową musiała poprawie odpowiedzieć na 20 pytań. Egzamin praktyczny obejmował przygotowanie roweru do jazdy, jazdę rowerem na wprost oraz inne manewry takie jak zmienianie pasa ruchu, skręt, a także hamowanie w polu końcowym. W czasie egzaminu praktycznego obecny był przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, pani Dagmara Rykaczewska, która sprawdziła przygotowanie i znajomość przepisów. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem, pokazali swoje wiadomości i praktyczne umiejętności. Podsumowując egzamin, przedstawiciel WORD przekazał zdającym opaski odblaskowe, życzył udanych i bezpiecznych wakacji.

   Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”. Życzymy szerokiej drogi i bezpiecznych wakacji.