Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

       Za nami kolejny rok edukacji, w którym przyszło nam się zmierzyć z wyjątkową sytuacją, związaną z ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku z panującą w kraju epidemią. 25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość została podzielona na dwie części : zakończenie dla klasy „0” – III odbyło się na korytarzu szkolnym. Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor złożyła podziękowania uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz Przewodniczącej Rady Klasowej Rodziców w klasie III – Pani Annie Wośko, która w sposób szczególny angażowała się w życie szkoły. Uczniowie po złożonych życzeniach udanych i bezpiecznych wakacji, rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.                               

    Zakończenie roku szkolnego w klasach IV-VIII odbyło się na sali gimnastycznej. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły oraz ślubowanie klasy VIII. Na dzisiejszej uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć Wójta Gminy – Pana Piotra Łącznego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Wiolettę Karbowiak. Pani Dyrektor przywitała serdecznie gości, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Pogratulowała uczniom wyników w nauce oraz wyraziła przekonanie, że w kolejnym roku szkolnym dalej będą kontynuować swój rozwój. Zakończenie roku szkolnego jest doskonałą okazją do podziękowań tym, którzy wspomagają i wspierają pracę naszej szkoły. Pani Dyrektor podziękowała Wójtowi Gminy – Panu Piotrowi Łącznemu, Radzie Rodziców, a w szczególności Przewodniczącej – Pani Wioletcie Karbowiak. Podziękowała także wszystkim pracownikom szkoły za włożony trud oraz życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży. Następnie odbyło się rozdanie nagród Wójta Gminy dla absolwentów naszej szkoły z najwyższymi wynikami w nauce. Nagrody te otrzymali : Blanka Herman oraz Przemysław Pruba. Zaraz po tym uczniom wręczono nagrody za wysokie wyniki w nauce i zachowanie wraz z listami gratulacyjnymi dla rodziców. Pozostali uczniowie klasy VIII również otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, wręczone na sali gimnastycznej przez Panią Dyrektor oraz wychowawcę klasy – Panią Katarzynę Meszczyk. Absolwenci przygotowali dla wszystkich krótką część artystyczną – prezentację multimedialną.          

      Po wręczeniu nagród za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu dla uczniów klas IV-VII Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanego, spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Tym samym zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021.