Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Dzień wiosny w kl.I

Jak co roku, wszystkie dzieciaki czekają z niecierpliwością na przyjście wiosny. Z tej okazji w dniu 19 marca 2021r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Trzepnicy mieli zorganizowane różne zabawy. Najpierw jeden z uczniów odczytał na głos list do dzieci od bałwanek, a potem w grupach rozwiązywali wiosenne zagadki , układali puzzle obrazkowe z zwiastunami wiosny, uczestniczyli w zabawie wokół tematu wiosny "prawda-fałsz". Na koniec obchodów pierwszego dnia wiosny wszyscy wspólnie wykonali pracę plastyczną z różnych materiałów plastycznych i nie tylko na temat  zwiastunów wiosny.
Wszyscy uczniowie z radością chętnie brali udział w zabawach.