Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy

Konsultacje w klasie VIII

Informujemy, że szkoła zgodnie z 

Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

organizuje konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu ósmoklasisty tj. : j. polski, matematyka, j. angielski.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie tego faktu do nauczyciela prowadzącego w/w zajęcia w celu ustalenia terminu konsultacji.